Održan sastanak ReFEEHS Upravnog odbora

U Beogradu, 11. maja 2018. godine,  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je sastanak Upravnog odbora projekta, kao i sastanci radnih grupa za obrazovanje u realnom radnom okruženju, razvoj nastavničkih kompetencija i diseminaciju i eksploataciju.