Početak realizacije nastave iz predmeta Interprofesionalno obrazovanje – Univerzitet u Beogradu

Prvi termin teorijske nastave iz premeta „Interprofesionalno obrazovanje“ održan je u subotu 25.11.2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Nastavi su prisustvovali nastavnici koji će izvoditi ovaj predmet, kao i studenti Medicinskog, Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Početak realizacije astave su pozdravili prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Tanja Jovanović i prodekan za nastavu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Marina Milenković. Uvodne napomene o izvođenju nastave kao i upoznavanje sa sadržajem predmeta prezentovale su prof. dr Ljiljana Tasić i doc. dr Danijela Đukić Ćosić. Kao podrška izvođenju nastave,  na elektronskoj platformi su postavljeni nastavni materijali, lekcije i nastavna literatura .