Prezentacije

33. Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, Šabac, Srbija, 23-24. jun 2017.

Prezenter Zoran Mandinić, DMD, PhD, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
 
Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 19. januara 2017. godine predstavljen je ReFEEHS projekat. Studentima Odseka za farmaciju ovog fakulteta prikazani su ciljevi projekta, kao i trenutne aktivnosti koje se sprovode u okviru radne grupe Interprofesionalno obrazovanje. Doc. Dr Danijela Đukić-Ćosić upoznala je studente sa novim pristupom u obrazovanju zdravstvenih radnika koji treba da pruži bolju profesionalnu saradnju među članovima zdravstvenog tima i poboljšanje usluga zdravstvene zaštite.

 
34. Balkanski medicinski kongres

Prof. dr Vladmila Bojanić (Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet) je na 34. Balkanskom medicinskom kongresu, koji je održan 7-8. oktobra u Bukureštu (Rumunija) predstavila ReFEEHS projekat i imala saopštenje pod nazivom „Aktuelna praksa i izazovi u obrazovanju zdravstvanih radnika u Srbiji“ (engl. Current Practice and Challenges in Health Professions Educations in Serbia).

 

 
Panonska škola unapređenja zdravlja, Ruma, Srbija, 29. septembar – 1. oktobar 2016.

Prezenter Prof. Petar Bulat, MD, PhD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 
Međunarodni kongres “50. Dani preventivne medicine” – Niš, 27-30. septembar 2016.

U Nišu je, od 27-30. septembra 2016. godine održan međunarodni kongres “50. Dani preventivne medicine”. Na ovom skupu su saradnici ReFEEHS projekta (I. Arsić, S. Naumović, V. Bojanić, D. Stojanović) imali poster prezentaciju pod nazivom “Interprofessional collaboration and contemporary challenges in the healthcare system”.


 
Kontinuirana medicinska edukacija (KME) – Niš, 26. septembar 2016.

Prof. dr Ivana Arsić (Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet) je na skupu kontinuirane medicinske edukacije (KME), koji je održan 26. septembra 2016. godine u Nišu, predstavila ReFEEHS projekat. Ova KME je akreditovana za farmaceute, lekare, stomatologe i farmaceutske tehničare. Skupu je prisustvovalo više od 70 učesnika.

 

 
XXXIII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, Jagodina, Srbija, 24-25. jun 2016.

Prezenter Zoran Mandinić, DMD, PhD, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu


 
57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Srebrno jezero, Srbija, april 2016.

Prezenter Marko Krstić, PhD, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 
 
ERASMUS STAFF WEEK 2015/2016

6th EDITION organised by University of Catania, Catania, Sicilija, March 14-18  2016

Prezenter Milena Vasić, DMD, PhD, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”