Zakonodavstvo i praksa u obrazovanju zdravstvenih radnika zasnovanom na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju u Bugarskoj

ReFEEHS studijska poseta 1 (Sofija, 8-10. jun, 2016)

Nastavnici i saradnici sa četiri univerziteta iz Srbije boravili su u poseti Medicinskom fakultetu u Sofiji u periodu od 8-10. juna 2016. godine. Prezentovani su modeli postdiplomskog obrazovanja zdravstvenih radnika, prakse u okviru dodiplomskog obrazovanja, kao i zahtevi asocijacija zdravstvenih radnika u pogledu obavezne kontinuirane edukacije. Učesnici projekta imali su priliku da posete bolnicu St. Ekaterina, Aleksandrovska Univerzitetsku bolnicu, Stomatološku kliniku i ostale ustanove –  Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, javnu i bolničku apoteku. Poslednjeg dana studijske posete održani su sastanci konzorcijuma i radnih grupa u okviru projekta. Konzorcijumski sastanak održan je tokom drugog dana studijske posete i na ovom sastanku učestvovali su predstavnici Triniti koledža i Univerziteta u Pečuju.

Agenda studijske posete dostupna je na linku.