Najava studijske posete Triniti koledžu

Realizacija treće kraće studijske posete nastavnika i saradnika Medicinskog, Stomatološkog i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, planirana je u periodu 18-22. septembra 2017.